Nico vænnet fra

Efter at have solgt ud af slagtedyr så var der endelig en ledig sti, så tyrekalven Nico kunne blive vænnet fra. Det var på høje tid at få ham taget fra, ellers risikerede vi, at han kom til at bringe et par jævnaldrede kvier "i ulykke". Hans interesse for det modsatte køn er meget stor, og han har allerede brugt en del energi på damer. Helt slemt var det mens flokken også talte nogle årskvier (de blev taget for sig selv for nogen tid siden). Endnu har vi ikke set Nico skafte ud, så vi tro ikke, at han har løbet nogen. Nu er Nico installeret i sti sammen med tyren Nalle, og så vil de forhåbe...
More

Tre dyr slagtet

Forleden dag blev tyren Mikkel sendt af sted til slagtning, og i dag var det så tyren Mads og koen Kraka, der blev sendt af sted. Nu er der fred for slagtninger i et godt stykke tid. De kommende måneder skulle det gerne være meget stille og roligt i besætningen. Dyrene skal bare vokse, og så er der nogle køer, som skal insemineres, så der kommer ikke til at være så mange nyheder at berette om.
More

Gode reproduktionsresultater i besætningen lige nu

Vi kan med tilfredshed konstatere, at vores reproduktionsresultater i besætningen faktisk ligger ret godt lige nu. Som illustration er indsat et udsnit af  besætningsoversigten fra den 20. november 2017, udskrevet efter at årets sidste kalv var født og indberettet. Vi er især stolte af vores gennemsnitlige kælvningsinterval lige nu er på 355 dage - vel at mærke ved brug af 100 % inseminering - det er der vist ikke så mange, der kan slå. Det ses også, at vi har vores kvier til at kælve betydeligt før end de fleste andre, nemlig allerede ved en alder på gennemsnitligt 25,1 måneder. 1,2 k...
More

Årets sidste kalv er født

Koen Kamille tog lidt fusen på os med sin kælvning i dag. Selvom vi godt var klar over, at hun nærmede sig kælvning, så lykkedes det hende alligevel at kælve "uden at blive opdaget". Vi var begge væk fra gården pga. arbejde. Susanne holdt ca. en gang i timen øje med koen via et staldkamera, som kan følges over telefonen. Men der var ikke synlig kælvningsaktivitet. Ved hjemkomst var kalven født og var allerede sikker på benene. Kalven var en tyrekalv på 42 kilo efter Appart MN. Kalven har fået navnet Balløjgårdens Nikkel.  
More

200 dages vejning af Nico

Tyren Nico, efter Slågård polled Ingmar, blev vejet i dag med henblik på beregning af korrigeret 200 dages vægt. Den blev flotte 382 kilo. Hans trivsel har dog ikke været helt i top på det seneste, da han er en af dem, der er gået ude (i dagtimerne) indtil i dag. Sidst i november bliver den boks, som han skal i efter fravænning, ledig. Indtil det tidspunkt bliver han i gruppen, som består af drægtige dyr, heraf tre stadig med kalv ved siden.
More

Så blev døren lukket

Den megen regn, som efteråret har budt på, betyder masser af mudder der, hvor dyrene færdes mest, og at dyrene træder græsmarken i stykker. Så i dag valgte vi - efter nogen tids tilløb - at lukke døren bag de sidste af vores limousiner. Der er nu dømt 5-6 måneders vinterophold på stald.
More

4 dyr med nye 200 dages eller 365 dages vægte

Som så ofte før på en søndag var en række dyr en tur på vægten. Tre af dem var lige omkring de 365 dage og et dyr var ved de 200 dage, så de vægte blev indberettet, og ud kom de korrigerede vægte: Mika - efter Appart MN - 473 kg - (rigtig fin 365 dages vægt - racegennemsnit for kvier er pt 440 kg) Mona - efter Østergaard Flamme - 455 kg - (også en fin 365 dages vægt for en kvie) Mads - efter Appart MN - 553 kg - (ikke nogen imponerende 365 dages vægt for en tyr, da racegennemsnit for tyre pt er 579 kg) Nete - efter Østergaard Flamme - 298 kg - (en ca. racegennemsnitlig 200 dages væ...
More

Synkronkælvning på Balløjgården

I går var en helt exeptionel dag på Balløjgården på grund af hele tre kælvninger. Faktisk var alle kælvninger i gang på samme tid, første kalv kom ca. 16.58 - anden kalv ca. 17.13 og tredje kalv ca. 19.06. Det var helt vildt. Vi har før prøvet at få to kalve på én dag, men ikke tidligere tre på én dag. I betragtning af at vi lige nu kun har ni køer, så er det næsten endnu mere vildt med tre kælvninger på én dag. De var IKKE sat kunstigt i gang. Det var to køer og en kvie, der sørgede for besætningsudvidelsen. Alle kælvede før deres termin (hhv. 3 - 4 og 12 dage før). Køerne kælvede selv og ...
More