Om Balløjgården

“Balløj” er et beskedent vandhul lige i nærheden af gården. Intet andet sted i Danmark hedder “Balløj” (bemærk: tryk på ‘løj’). Det blev derfor besluttet at kalde gården for Balløjgården.

Vejen, som gården ligger ved, hedder da også Balløjvej.

Gården blev erhvervet i fri handel i 1988 af Christian Dybro Brandt. Efter Christians død i februar 2019 drives gården videre af Susanne Brandt (enke efter Christian).

Balløjgården har et areal på 53 hektar og en lille limousinebesætning med pt 7 moderdyr + opdræt. De første limousiner blev indkøbt i 2005. Besætningen er kendt som “Balløjgårdens Limousine”.

Besætningen blev reduceret til nuværende størrelse i foråret 2019.

Hjemmesiden her opdateres fra tid til anden. Derudover kommer der jævnligt billeder/nyheder på besætningens facebookside.