Limousineliv – avl

Limousineliv – om avlsarbejdet

Da vi købte vores første limousiner – Petruska og Thomine, hver med en kviekalv ved siden – havde vi ikke nogen langsigtet limousine-plan. Selvom vi begge er landbrugsuddannede, så havde vi ingen egentlige erfaringer med kødkvæg; kun erfaringer med malkekvæg og med grise – også frilandsgrise. Men vi gjorde dog ret hurtigt vores egne erfaringer og lærte især meget gennem Dansk Limousine Forening. Efterhånden blev vi rigtigt grebet af limousinelivet, og i dag er vi anderledes seriøse hvad angår limousinerne.

Opmærksomheden på de enkelte dyr er nu øget. Hvilke kalve vokser bedst? Hvilke dyr har det mest perfekte udseende? Hvilke dyr har det bedste temperament? Hvilke køer er mest stabile til at levere een ny kalv hvert år? Eller sagt med andre ord: hvilke dyr er værd at satse på som avlsdyr?

Et meget vigtigt redskab i avlsarbejdet er vores kreaturvægt. Vi følger vejeprogrammet for ”aktive avlsbesætninger” defineret af ”Dansk Kødkvæg”. På siden ”Limousine-liv 1” fortæller vi om hvornår dyrene (som minimum) vejes.

Valg af fædre til besætningens kommende kalve er et kapitel for sig. Vi havde i nogle år vores egen avlstyr, som sørgede for, at der blev lavet kalve i besætningen. Men egen avlstyr er klart ”den lette løsning” og normalt ikke vejen frem hvis man virkelig ønsker fremgang i sin besætning. Derfor satser vi nu på inseminering med de bedste af de tilgængelige afprøvede tyre, selvom det er ”den svære løsning”. Kunsten er at finde det rigtige tidspunkt at inseminere koen eller kvien. Særligt for køerne er det en udfordring at finde det optimale insemineringstidspunkt, fordi deres brunsttegn ofte er svage.

Mange limousine-avlere udstiller deres bedste dyr på landets dyrskuer. Vi debuterede først som udstillere i 2013 på Landsskuet med to tyrekalve. Det fik fint, og dyrene fik gode bedømmelser. At vise gode dyr frem for et publikum er helt sikkert en vej til at sælge avlsdyr fra Balløjgården.

At der på egen gård kan fødes en tyrekalv, som udvikler og arter sig, så den kan blive til avlstyr, enten i andres besætninger, eller endnu bedre blive godkendt til insemineringstyr, er også en drøm for mange limousineavlere. Vi har den naturligvis også.

Vi har indtil videre haft tre tyrekalve til såkaldt individafprøvning for at få den målt, vejet og testet mod gode kalve fra andre avlere. Den første tyr var under den “gamle” ordning for limousiner – han klarede sig rigtig fint og er i dag foldtyr i en nordjysk besætning. Anden og tredje tyr blev afprøvet efter den “nye” ordning for limousiner. De klarede sig desværre mindre godt og blev slagtet.