Forår på Balløjgården

Opdateringerne her på hjemmesiden er ikke så hyppige som de var engang, men der er stadig masser af aktivitet, som denne tekst da også vil vise. Nyheder omkring markdriften bliver der fremover ikke mange af, da jorden fra i år af er bortforpagtet. To kvægbrugere fra lokalområdet deler gårdens 50 hektar agerjord. Græsning til dyrene købes hos den ene af de to, så dyrene vil fortsat græsse i nærheden af ejendommen. Jeg har her i foråret nydt at følge med i de aktiviteter, der har været på de bortforpagtede marker. Har haft gang i at sælge maskiner, redskaber mv., som ikke længere skal brug...
More

Odina – 200 dages vægt

Kviekalven Odina, efter Grønbjerg Hugoe, vejet og 200 dages vægten beregnet til 321 kilo. Vi har ikke haft særlig meget opmærksomhed på Odina, for hun gider bare ikke snakkes med. Måske derfor, kom det egentlig lidt bag på os, at hun var faktisk har bedre 200 dages vægt end kvien Omega, som får masser af opmærksomhed, og som vi ellers har regnet som den bedste af forårskvierne.
More

Årsvægte – Nimbus og Ning P

Kalvene Nimbus (tyr) og Ning P (kvie) runder et år her i den kommende uge. På baggrund af dagens vejninger er der beregnet en korrigeret 365 dages vægt. Nimbus fik 529 kilo og Ning P fik 432 kilo. Nimbus er faktisk skuffende - han gror meget "i ryk", og vi mistænker at den grimme diarre, som han havde på ung, stadig påvirker hans trivsel. Nings vægt er vi ok tilfredse med. Kalvene er efter hhv. Bavardage og Appart MN.
More

Søndag vejedag

Mange kvier/kalve var over vægten i dag - 16 i alt - og det tog næsten ingen tid. Selvfølgelig fordi de prøver det jævnligt. De små vejes ofte hver uge, og vi har indtryk af, at de nærmest synes, at det er en fest at komme den lille tur væk fra deres vante omgivelser i de få øjeblikke, som vejningen tager. Tyren Neel P og kvien Niva fik efterfølgende beregnet korrigeret årsvægt. Tyrens var pinligt lav (den dårligste tyrekalv vi nogensinde har haft), mens kviens var ganske ok (462 kg). Begge dyr efter Grønbjerg Hugoe.
More