Forår på Balløjgården

Opdateringerne her på hjemmesiden er ikke så hyppige som de var engang, men der er stadig masser af aktivitet, som denne tekst da også vil vise.

Nyheder omkring markdriften bliver der fremover ikke mange af, da jorden fra i år af er bortforpagtet. To kvægbrugere fra lokalområdet deler gårdens 50 hektar agerjord. Græsning til dyrene købes hos den ene af de to, så dyrene vil fortsat græsse i nærheden af ejendommen. Jeg har her i foråret nydt at følge med i de aktiviteter, der har været på de bortforpagtede marker.

Har haft gang i at sælge maskiner, redskaber mv., som ikke længere skal bruges, nu hvor jorden er bortforpagtet. Der er nu kun få maskiner tilbage.

Forårskælvningerne er netop overstået. Der kan gøres status som følger: Der er født i alt 6 kalve – 2 kviekalve og 4 tyrekalve.

  • Én polled kviekalv efter Damgaard King
  • Én hornet kviekalv efter Engy
  • Én hornet tyrekalv efter Engkjaer Get It
  • Tre pollede tyrekalve efter Risvang Gustav P

Til en kælvning var der brug for dyrlægehjælp, da kalven var lejret helt forkert. Og til en førstegangskælver var der brug for nabohjælp til at trække i kalven. Ellers er kælvningerne gået fint.

Der har været stor variation i kalvenes fødselsvægte:  41– 42 – 43 – 47 – 55 og 58 kg. Det afspejler, at både mødrene er forskellige i type og afstamning, men også at kalvene er efter forskellige insemineringstyre, samt at drægtighedslængderne har varieret.

Alle forårskælverne har gået ud-og-ind hele vinteren og indtil kort før de skulle kælve, hvor de er taget permanent på stald.

De to førstfødte kalve (fra februar) er nu på græs sammen med deres mødre. Det samme er to kvier fra sidste forår, og en kalv fra november sammen med sin mor. De fire sidstfødte kalve (fra april) kommer ud med deres mødre inden længe, senest sidst på måneden.

Det er også tid for 365 dages vejningerne. Den første af to kvier er vejet – der følger også to tyre.

Den ene af de to store tyre er til salg som foldtyr. En lækker, kødfuld og meget harmonisk tyr efter Engy og med Engkjær Get It som morfar.

Forårsklovbeskæringen fandt sted allerede i februar, da en af køerne var meget trængende.

Nu afventer jeg de første brunster, så der kan blive insemineret. Og ellers, så håber jeg bare på en dejlig sommer med passende mængder sol og vand, hvor dyrene bare kan nydes…