Limousineliv – ung

Limousineliv –
fra fødsel til kønsmodenhed

En limousinekalv fødes efter gns. 291 dages drægtighed. En kviekalv vejer ca. 41 kg og en tyrekalv ca. 43 kg (gennemsnit for limousineracen). Fødslen er normalt helt udramatisk og kræver kun sjældent fødselshjælp. Koen giver sig straks til at slikke kalven ren for fostervand og -hinder. Ca. en time gammel er kalven normalt oppe at stå for første gang. Snart efter begynder kalven at lede efter koens patter – den føler og prøver sig frem, indtil den finder dem. Koen er meget beskyttende overfor sin nyfødte kalv, og kan nogle gange finde på at gå til angreb på mennesker og hunde.

Vi tilstræber at koen får sin kalv i en stor boks i stalden, og at mor og barn tilbringer de første 7-10 dage i stalden på trods af, at det er mere naturligt, at en ko kælver ude. Dette af flere grunde:

For at kunne gribe ind, hvis der undtagelsesvis er behov for fødselshjælp, eller hvis der på anden vis er komplikationer i forbindelse med kælvningen.
For at kunne foretage den lovpligtige øremærkning af kalven i sikre omgivelser (koen bundet eller fikseret imens).
For at kunne veje den nyfødte kalv (igen mens koen er fikseret). (Fødselsvægt og oplysninger om fødslens forløb registreres i national kvægdatabase som en vigtig del af vores avlsarbejde).
For at kalven bliver helt sikker på benene inden den møder andre voksne dyr.
For at slippe for fasen hvor den nyfødte kalv bliver væk for sin mor, fordi den gemmer sig i grøfter, hegn og høj vegetation.
For at træne med kalven, så den bliver tam helt fra starten og helst også lærer at “gå i snor” fra lille af.

Kalven begynder at nippe til koens foder allerede når den er ca. en uge gammel, men mælken er dog det, som kalven primært lever af de første måneder. Kalven dier mange gange i døgnet og vokser over et kilo om dagen.

Kalven tilbydes kraftfoder i såkaldte kalveskjul, hvor de kan spise i fred for de større og de voksne dyr.

Kalven er nysgerrig på verden men også noget skeptisk over for det, som den møder. Kalvene vil ikke automatisk kløes, klappes og aes af mennesker – de skal først lære, at vi vil dem det godt. Vi ønsker, at vores dyr skal være rolige, tillidsfulde og lette at have med at gøre. Derfor bruger vi megen tid på at ”snakke” med dem. Vi ønsker, at de frivilligt skal komme hen til os for at blive kløet. Vi ønsker også, at de skal blive stående/liggende, hvis vi selv går hen til dyrene. Vi ønsker desuden, at dyrene skal være rimeligt tillidsfulde overfor gæster på gården.

Kalven er også legesyg – den løber, hopper og stanger for sjov med andre kalve eller køer.

Kalven har normalt tydeligt mærkbare horn når den er ca. en måned gammel (kun de såkaldt pollede dyr forbliver hornløse). Vi ønsker dyr uden horn af hensyn til både dyrenes og vores egen sikkerhed, så derfor får vi dyrlægen til at afhorne kalven under bedøvelse. Vi ønsker på sigt dyr, som fra naturens side er hornløse.

Kalven vejes igen når den er ca. 200 dage gammel. Vægten registreres i kvægdatabasen. Systemet beregner automatisk 200 dages vægten. Vi ønsker, at en 200 dage gammel kviekalv skal veje mere end 280 kg, og at en 200 dage gammel tyrekalv skal være mere end 307 kg. De nævnte vægte er gennemsnit for racen.

Kalven fravænnes normalt også omkring 200 dages alderen. Det er ikke så afgørende præcis på hvilket tidspunkt det sker. Vi fravænner helst flere jævnaldrende kalve på én gang. Hvis det er praktisk muligt, vil vi gerne have de fravænnede kalve gående kviekalve for sig og tyrekalve for sig, på grund af at dyrene nu nærmer sig kønsmodenhed, og fordi tyrene nu helst skal fodres kraftigere end kvierne.

Både ko og kalv bliver meget frustrerede over at blive adskilt og viser deres utilfredshed ved at brøle, nogle gange i en hel uge. Hvis ko og kalv stadig fysisk kan se hinanden, kommer de sig lettere over ”skilsmissen”.

Kalven vejes igen når den er ca. 365 dage gammel. Vægten registreres igen i kvægdatabasen. Systemet beregner automatisk 365 dages vægten. Nogle kalve når dog ikke at blive 365 dage gamle – de bedste tyrekalve er slagteklare inden de er et år gamle. Den teoretiske 365 dages vægt beregnes dog alligevel. Vi ønsker at en 365 dage gammel kviekalv skal veje mere end 426 kg, og at en 365 dage gammel tyrekalv skal være mere end 554 kg. De nævnte vægte er gennemsnit for racen.

Kviekalvene viser normalt deres første brunst når de er 12-15 måneder gamle. Hvis en kviekalv skal indgå i avlen, lader vi den inseminere når den er 14-15 måneder gammel. Vi inseminerer altid kvierne med sæd fra en tyr, der er afprøvet og kendt for at give meget letfødte kalve.

På Limousineliv 2 kan du læse om vores avlsarbejde i øvrigt.