Ved årsskiftet 2019/2020

2019 er afsluttet – og ikke bare et nyt år, men et helt nyt årti er begyndt.

Traditionen tro vil jeg også ved dette årsskifte gøre status over det limousine-år, som nu er bag mig.

Denne beretning / hilsen til besætningens følgere skrives med en blanding af bedrøvelse og optimisme.

Bedrøvelse først og fremmest fordi tabet af en person, der er både ægtefælle, ven og samarbejdspartner, ikke er noget, som man bare lige kommer over. Savnet er stadigt stort, og det er på mange måder hårdt at være alene om både beslutninger, praktisk arbejde og de glæder, som følger med det at have gård og limousiner.

Den første tid efter Christians død gik blandt andet med at reducere besætningen. Der blev i løbet af kort tid solgt 4 køer med kalve ved siden, 2 kvier til viderefedning, 2 kvier til avl, 1 tyr til avl og 2 køer til slagtning.

Det var særlig hårdt at sende de gode dyr afsted, men jeg kunne jo ikke slippe afsted med at holde på alle de gode dyr og kun sælge de ”mindre gode” dyr. Heldigvis har jeg haft mulighed for efterfølgende at besøge flere af dyrene hos deres nye ejere. Det er noget, der giver stor glæde.

I foråret blev der født fire kalve – to tyrekalve og to kviekalve. To tyre efter Engy. En kviekalv efter Atlas og en kviekalv efter Damgaard King. I efteråret kun en enkelt kalv – en tyr efter Risvang Gustav P. Det har været til at overse. Fødselsvægtene har varieret fra 46 til 60 kg.

Der skulle have været fem forårskalve, men noget var galt eller gik galt med koen Hedwig, da hun skulle kælve, og hendes kalv døde af uforklarlige årsager få minutter efter fødslen.

Fodringen er forenklet i forhold til de foregående år. Det med roedyrkning var ikke noget for mig, så roerne blev taget ud af markplanen. Hundyrene fodres nu kun med wrap og lidt halm. Tyrene får valset byg, proteinfoder og wrap.

Der blev ikke bjærget hverken wrap eller halm i 2019 til eget forbrug, da beholdningerne var rigelige til den reducerede besætning.

Fremover skal wrap og halm indkøbes, da alle markerne fra 1. januar 2020 er bortforpagtet. Ligeledes skal jeg fremover købe græsningen til limousinerne. Der betyder alt i alt en forenkling af driften.

Udsigterne for 2020 er 6 kælvninger i marts og april – 2 kvier og 4 køer. Særligt glæder jeg mig til at kvierne kælver, da de med deres interessante afstamninger gerne skulle kunne berige besætningen. Der ventes kalve efter Risvang Gustav P, Engy, Engkjaer Get It og Damgaard King.

Nogle dyr skal selvfølgelig også sælges i 2020, for at besætningsstørrelsen vedbliver at være overkommelig. Om jeg fremadrettet selv vil opfede de kalve, som ikke har avlspotentiale, eller om jeg vil sælge dem til viderefedning, er endnu ikke besluttet.

Balløjgårdens Preben – den ene af de før omtalte Engy-tyrekalve er, på opfordring, tilmeldt som emne til forårets elitedyrsauktion i Dansk Limousine Forening. Det kunne være fedt hvis den flotte og søde Preben kommer med på auktionen. Hvis ikke, så vil jeg ad andre kanaler prøve at sælge ham til avl. Kviekalven efter Atlas er også klart et dyr med avlspotentiale.

Jeg var i 2019 ikke særligt meddelsom, hverken på besætningens Facebook-side eller på besætningens hjemmeside. Havde bare ikke overskuddet til det. Jeg håber at den optimisme, der efterhånden er ved at indfinde sig, betyder, at jeg i 2020 kan være mere aktiv med store og små nyheder fra Balløjgårdens Limousine.

I 2020 vil jeg sælge ud af gårdens maskinpark. Når jeg ikke selv skal drive jorden, er der ikke grund til at beholde hverken plov, harve, såmaskine, tromle, stensamler, gødningsspreder eller marksprøjte. Markredskaberne er alle kun egnet til mindre landbrug. En 135 HK traktor er også til salg. Jeg offentliggør snart en salgsliste. Hvis nogen skulle mangle redskaber til det lille landbrug til den kommende sæson, er de velkomne til at henvende sig allerede nu.
Ring gerne til Susanne på 2449 8354.

GODT NYTÅR !!