Godt nytår fra Balløjgårdens Limousine

Traditionen tro på dette sted en ”beretning” for besætning/landbrug, hvor der kigges både tilbage og lidt fremad.

2020 kom til at forløbe nogenlunde som forventet for Balløjgårdens Limousine, dog med et par uønskede hændelser.

Kælvninger

Jeg havde 6 kælvninger fra 22. februar til 20. april 2020. Det resulterede i 6 levende kalve – to kviekalve og fire tyrekalve. Kalvene er efter Engkjaer Get It, Engy og Risvang Gustav P.

Til én kælvning havde jeg dyrlæge, da der ikke var den sædvanlige fremdrift efter vandkalven var kommet. Det var lige i sidste øjeblik at vi fik kalven trukket frem og ud.

Til en anden kælvning havde jeg nabo-hjælp, da kalven sad fast. Det var ikke optimalt. Jeg prøver netop nu at fodre de drægtige dyr lidt mere restriktivt, så de ikke bliver til den fede side, som de ellers ofte har været her i besætningen.

Inseminering

Det gik fint med at få de 7 køer drægtige. De to førstegangskælvere fra det meget tidlige forår var dog længe om at vise brunst, men det er jo ikke uhørt. Har stadig Heatime-anlægget, som er en god hjælp i forhold til at finde brunsterne, men som ikke kan stå alene. Fem dyr blev drægtige i første forsøg. Tre dyr først i andet forsøg.

Tidligere var der både forårskælvere og efterårskælvere i besætningen, men fremover satser jeg på kun at have forårskælvninger – for at forenkle driften. En efterårskælver fra 2019 blev derfor ”sent” insemineret – for at blive forårskælver 2021.

Foder og fodring

Jeg har i 2020 købt græsning til limousinerne af min forpagter. I forhold til græsmarksdriften har min eneste opgave været at sætte/flytte hegn.

Jeg har desuden indkøbt wrap, som blev leveret på gården. Har endnu ikke taget hul på den nye wrap, da de gamle baller skal bruges først.

Der er ikke bjærget halm i 2020, da der var nok på lager.

Tyrekalve har indtil lige før jul været fodret med valset byg suppleret med kalveprotein. Men en kombination af ikke at have mere foderbyg på lager og ønsket om gerne at ville forenkle, hvor det er muligt, gjorde at jeg skiftede til færdigfoder. Jeg har valgt at købe Kalv 13 i bigbags fra Vejrup Andel. Det tog nogle dage at få dem over på færdigfoderet, og de var bestemt ikke begejstrede for pillerne i starten, men nu går det rigtig fint.

Sundhed

Her ved årets slutning er der 5 store tyrekalve på stald i dybstrøelse. De blev desværre ramt af behandlingskrævende lungebetændelse omkring 1. december. To af dem var særligt medtagne. Alle er nu friske igen, men det gik virkelig ud over appetit og tilvækst, mens det stod på.

De blev taget på stald d 31. oktober, men de blev ikke klippet over ryggen lige med det samme, hvilket nok var en fejl og måske var medvirkende til ”ikke optimale forhold for dem”, da der efterfølgende kom flere vejrskifter.

Køerne, 2 store kvier og 2 små kvier bliver fodret med wrap + halm i sommerstalden og de går i øvrigt ud og ind som de selv vil. De er dog mest ude. De udegående dyr er pt ikke klippet. Nogle af dem har haft en smule hoste, men ikke været syge.

Kommende kælvninger

Jeg venter 8 kalve i perioden 27. marts til 1. maj.

I vente er:
3 kalve efter Engkjaer Get It, 2 kalve efter Atlas (fransk insemineringstyr), 1 kalv efter Østergaard Flamme, 1 kalv efter Slågård Polled Ingmar og 1 kalv efter Lisentorp Kevin.

Susanne med yndlingskoen Balløjgårdens Lora – fotograferet 1. januar 2021