Gode reproduktionsresultater i besætningen lige nu

Vi kan med tilfredshed konstatere, at vores reproduktionsresultater i besætningen faktisk ligger ret godt lige nu. Som illustration er indsat et udsnit af  besætningsoversigten fra den 20. november 2017, udskrevet efter at årets sidste kalv var født og indberettet.

  • Vi er især stolte af vores gennemsnitlige kælvningsinterval lige nu er på 355 dage – vel at mærke ved brug af 100 % inseminering – det er der vist ikke så mange, der kan slå.
  • Det ses også, at vi har vores kvier til at kælve betydeligt før end de fleste andre, nemlig allerede ved en alder på gennemsnitligt 25,1 måneder.
  • 1,2 kalve pr årsko er også et godt resultat, men da vi har solgt gamle køer ud og indsat relativt mange kvier, så vil tallet jo blive forholdsvis højt.

Hvad vi selvfølgelig ikke er så stolte af er den kælvning med vanskeligt forløb, som figurerer i skemaet. Men sådan vil det jo være i en lille besætning, hvor det rammer hårdt, når et enkeltdyr “flopper” på den ene eller den anden måde …

Vi holder løbende øje med besætningens tal og sammenligner os med racegennemsnittet. Det er dejligt, når man kan konstatere, at bevidste valg og strategier både i avlsarbejdet og i dagligdagen også giver resultater.

reproduktionsresultater-pr -20nov2017
Til venstre besætningens resultater de sidste 12 måneder. Til højre racegennemsnittet de sidste 12 måneder