Forældreskabsbestemmelser

Vi har for nogen tid siden bestilt forældreskabsbestemmelse på tre tyre, som er eller forventes solgt til avl. Vævprøverne (øreklip) blev taget i dag, og prøverørene blev straks afsendt med postvæsenet.

Det er virkelig hurtigt og nemt at tage selve prøverne med den særlige TSU-tang, som passer til TSU-prøverørene. Men der er sandelig lang vej (tid) fra beslutning/bestilling til at resultatet foreligger !

Vi vælger forældreskabsbestemmelsen fordi vi synes, at det er en fin service, at solgte dyr er forældreskabsbestemte. Så er der ingen diskussion eller tvivl om afstamningen.

Vi har tidligere prøvet, at inseminøren tog forkert i sædspanden, hvilket fik både irriterende og alvorlige konsekvenser, fordi afstamningen efterfølgende ikke passede. Når muligheden for fejl er til stede, så gælder det om at tjekke, hvor tjekkes kan. Vi tjekker nu altid påskriften på de tomme sædstrå, når inseminøren har været på besøg, og om navnet stemmer med det, som vi har bestilt, og om det stemmer med det, som inseminøren har indberettet. Vi har derfor nu en høj sikkerhed for afstamningen på vores dyr. Når vi derudover vælger at få DNA-test, så er det for at få 100 % sikkerhed.

Selvom det mest almindelige er at teste avlstyre, så har vi faktisk så godt som besluttet, at vi fremover vil få lavet test på alle de hundyr, som vi enten selv tager ind i avlen, eller sælger til avl. Medvirkende til denne beslutning er også, at omkostningerne til prøverne er faldet efter at den nye SNP-testmetode er taget i anvendelse.