Endelig i gang med udbinding

8 dyr kom ud i dag. Flere dyr følger i løbet af den kommende uge. Ikke tidligere har vi haft så sen en udbinding.

En række faktorer forklarer dette: Roer skulle spises op først, kælvninger skulle overstås, 1. slæt græs skulle bjerges, hegn skulle sættes op, ny drivgang skulle etableres, store kvier skulle trænes på hegn og mandskab skulle være til stede.