Dyrene kommer på stald “i etaper”

Det regnfulde efterår og forestående kælvninger gør at flere dyr er taget på stald for vinteren.

I dag var det tre højdrægtige køer, som skal kælve i november – den ene er ved at udvikle yver, så kælvningen kommer nok før end hendes termin. Tidligere var det en ko og en kvie, som skal kælve i oktober. Også de yngste årskvier, et par af kalvene fra foråret og et par køer idømt slagtning er tidligere på måneden taget ind.

Tilbage på marken er lige nu:
Tre drægtige køer med kalve fra foråret, to drægtige kvier og to årskvier. De kan alle gå ind i vores “sommerstald” for læ eller tørvejr og for suppleringsfoder. Vejret bestemmer om og hvornår vi tager dem permanent på stald.