Årets gang hos Balløjgårdens Limousine

På årets sidste dag et lille tilbageblik på 2017, som om få timer rinder ud.

2017 har været et ganske fint år for Balløjgårdens Limousine. Der blev i besætningen født 11 kalve, som blev navngivet som følger: Nete, Nico, Nalle, Ninka, Neel P, Niva, Nimbus, Norton, Ning P, Nora og Nikkel. Vi har i 2017 fået afkom efter følgende insemineringstyre:  Østergaard Flamme, Arkin, Grønbjerg Hugoe, Slågård Ingmar P, Appart MN og Bavardage.

Kælvningerne forløb uden problemer – dog med en enkelt undtagelse, som desværre endte med kejsersnit. De allerfleste af årets kalve klarer sig rigtig fint – kun en enkelt kalv er en decideret nitte.

Insemineringerne i løbet af året er ligeledes gået fint, så vores reproduktionstal er i det hele taget rigtigt fine for tiden. Lige nu tripper vi for at få efterårskælverne insemineret – kun to af fem er indtil videre insemineret. Men ingen panik endnu, for deres kalve er ikke så gamle endnu.

Som altid på denne årstid har vi lyset tændt i stalden om aftenen for at fremme brunsten. Defekte lysstofrør er skiftet med nye, rør og skærme er vasket rene, og vi prøver også at holde vinduerne rene – alt sammen for at give dyrene maksimal mængde lys, da det er en væsentlig faktor for at efterårskælverne kan komme i brunst.

Når der fødes kalve, så skal der selvsagt også sælges dyr. Flest dyr er solgt til slagtning. To tyre er solgt til avl – en direkte fra stalden og en efter en meget vellykket afprøvning på Aalestrup Avlsstation. Det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med tyrenes afkom.

Også i 2018 forventer vi at kunne sælge nogle tyre til avl – der er i hvert fald ca. tre tyre, som pt har potentiale til avl. Måske bliver 2018 også året, hvor vi sælger det første hundyr til avl. Vi har i hvert fald flere kvier end vi selv skal bruge, og standarden på vores hundyrene er efterhånden ved at være rigtig god, som følge af adskillige år med inseminering.

Dyrlægen har været en sjælden gæst i 2017. Når man ser bort fra kejsersnitspatienten, så har vi i årets løb kun haft brug for dyrlæge til afhorning af kalve. Et par køer blev akut halte, men det kunne vores klovbeskærer heldigvis ordne.

Lige nu er der nogle kalve, som er lidt forkølede, småhoster og ikke trives optimalt. Vi er overbeviste om, at det er det fugtige vejr, som er skyld i situationen. Vi ønsker os hurtigst muligt klart og tørt vejr så luftfugtigheden i stalden kan falde. Det er både irriterende og usundt med kondensvand drivende ned af alle vægge, hvoraf flere er nærmest lodne som følge af begroninger med diverse svampe.

Tak til alle, der har fulgt vores besætning i 2017 – både i den elektroniske og i den virkelige verden. Det er dejligt med både spørgsmål, kommentarer og ikke mindst besøg. Vi vil i 2018 bestræbe os på fortsat at fortælle om både stort og småt i besætningen og på at vise en masse billeder fra vores besætning. Besøgende er stadig meget velkomne – bare ring og få en aftale om et besøg.

Afslutningsvis vores ønsker for Balløjgårdens Limousine i 2018:

  • Fortsat sundhed og trivsel i besætningen, herunder god reproduktion
  • Nogle få dyr med på Landsskuet i Herning håber vi også på (… kræver at vores tid og kræfter rækker)
  • Godt vejr med sol og regn i afbalancerede mængder

GODT NYTÅR til alle som læser dette indlæg !!

Balløjgårdens Nimbus med spejl
Balløjgårdens Nimbus med spejl