8 dyr på stald

Efteråret har holdt sit indtog med blæst og lave temperaturer, og græsset er ved at være spist op.

Vi tog i dag 8 dyr på stald:

  • Tyrene Manfred, Malle, Milo og Mandrup (fravænning)
  • Ling (fravænning for anden gang) og Lora
  • Kora og Kamille (skal kælve i henholdsvis november og december). Begge, men især Kamille, trænger til restriktiv fodring